1:1 Services

Het Aanbod

2376a0_5a7b15d298674cd08f1c1064f56c8e1a.jpg_srz_p_1120_1416_75_22_0.50_1.20_0.jpg

Positieve Psychologie, EMDR, NLP en nog veel meer, €85,- per uur

Psychologie / Holistische Coaching

In de basis ben ik psycholoog. Dit is dan ook het fundament van mijn dienstverlening. Met mijn brede ervaring en scholing kan ik je met de meest uiteenlopende problemen helpen. De insteek is, dat je vooral jezelf leert helpen. Dat je in jezelf gaat geloven en in je kracht gaat staan. Met praktische handvatten en liefdevolle steun.
In mijn gesprekken combineer ik traditionele het liefst met complementaire diensten om tot een holistische aanpak te komen die problemen bij de kern aanpakt en niet slechts tijdelijke symptoombestrijding biedt. Uiteraard afgestemd op je wensen en wereldvisie.

Kinga de Wit - Now 2.JPG

Communiceren met je lijf, bevrijding van pijn,  €160,- per 2 uur

OldPain2Go®

Reguliere geneeswijzen zijn van onschatbare waarde als het gaat om acute aandoeningen. Met chronische klachten kunnen ze echter niet zo veel. OldPain2Go® is er voor mensen, die binnen het traditionele circuit zijn "uitbehandeld" en bereid zijn om nu eens hun lichaam aan het woord te laten.
Het doel van de behandeling is het begrijpen van de klachten, verminderen van de klachten (vaak zelfs tot 0) en het ondernemen van adequate actie (waar nodig). De gebruikte methodieken bieden een direct voelbaar en blijvend resultaat.

14900410_1625582857742525_1603211972234855351_n.jpg

Brief van je ziel, €68,-

Luisterkind® Afstemming

Een Luisterkind® Afstemming is een energetische communicatiemethode (gesprek van ziel tot ziel) waarmee je inzicht en antwoord kunt verkrijgen op je meest prangende vragen. Het is als een geschreven handleiding voor jezelf, je kind of huisdier. Het consult vindt op afstand plaats, er hoeft geen afspraak voor gemaakt te worden. Je krijgt een verslag van het gesprek inclusief handvatten via de mail.

63185_10200648724038324_777015357_n.jpg

Antwoorden, (Past-life) Healing, Guidance €85,- per uur, €45,- per email

Akasha Kronieken Reading

De Akasha Kronieken zijn een soort energetische database waarin alle informatie over al je levens, alle beslissingen en alle mogelijkheden is opgeslagen. Om ons te helpen hier waardevolle informatie uit te halen en niet te verdwalen in de enorme hoeveelheid ervan, zijn in deze dimensie gidsen, engelen en andere lichtwezens aanwezig om ons hiermee te helpen. Met jouw toestemming, kan ik de voor jou belangrijke informatie door krijgen en naar je vertalen. Ik noem dit vertalen, omdat er vaak symbolisch en met beelden gecommuniceerd wordt. De informatie die door komt, is enorm treffend en voelt direct "waar" voor degenen die de reading ontvangt. De Kronieken, of het Boek des Levens, kan geraadpleegd worden om antwoorden, duidelijkheid en begeleiding te krijgen, maar ook om oude wonden te helen en zelfs terug te gaan naar vorige levens en de daar ontstane problemen op te lossen. Door een combinatie van bewustwording, de vrije wil, het inzetten van intenties en de liefdevolle begeleiding vanuit de Akasha dimensie wordt krachtige, duurzame healing bereikt. 

IMG_20180524_095941.jpg

€33,- per inwijding

Kundalini Reiki

Kundalini Reiki is een krachtige manier van werken met Reiki en de eigen Kundalini energie, die middels een inwijding (of via spirituele ontwikkeling)  ontwaakt.
Kundalini Reiki kan gebruikt worden om blokkades in ons systeem (energetisch, fysiek, mentaal, emotioneel, sociaal) op te lossen. Door dit soort blokkades kan de energiestroom in ons systeem stagneren. Hierdoor kunnen fysieke, mentale, emotionele of spirituele problemen ontstaan.
Kundalini Reiki helpt bij het vrijmaken van de energiekanalen met alle positieve en bevrijdende gevolgen van dien.

Fortune Telling

Inzicht in karmische patronen en je Zielsblauwdruk €147,-

Soul Realignment®

Soul Realingment® is een specifieke manier om je Akasha Kronieken te raadplegen. Akasha Kronieken zijn een energetische database waarin iedere beslissing die je ooit hebt genomen (in al je levens) is vastgelegd. Met enkele gegevens en jouw toestemming kan ik deze informatie namens jou raadplegen. De manier van vertalen van deze informatie is bedoeld om je handvatten te bieden om tot ware en krachtige transformatie van je leven te komen. Geen droge kost dus, maar verhalen over wie je was in een vorig leven, welke beslissingen je daar hebt genomen en waarom en hoe deze nog steeds van invloed zijn op je huidige leven. Je komt tot inzichten, je zult jezelf en gebeurtenissen beter begrijpen en je krijgt praktische handvatten om blokkades op te heffen. Je krijgt hiermee de grip op je leven (terug) en zult je krachtiger voelen dan ooit. 

Meditating

Afstandshealing €25,- , Abonnement €44,- per 4 weken/keer

Tachyon Healing

Tachyon energie is de bron van alle frequenties en de eerste energie met een vorm die voortkomt uit het nulpunt energieveld, de oerbron van ons universum. Uit deze oerbron worden alle vormen en frequenties (materie, chi, orgon, prana, yin/yang) van ons universum geboren en onderhouden.
Bij contact met tachyon energie start een proces dat altijd leidt tot orde, heling, verjonging en hogere evolutie. In de kwantumfysica wordt deze wetenschap van de tachyon energie “negentropie” genoemd: de omkeer van chaos tot evolutie naar een hogere orde, naar harmonie.