top of page

Groepsdiensten

creative_2023-02-19_1676823575.jpeg

Mastermind voor radicale verandering van binnenuit

Dit programma is gericht op het verschuiven van je energie, je mindset en het blootleggen + helen van innerlijke blokkades. Als je echt klaar bent om het heft in handen te nemen en de ommekeer te maken, klik dan ophierom een aanvraag voor een ontdekkingsgesprek in te vullen.
Dit programma bestaat uit één 1:1 online sessie, tweewekelijkse online groepsgesprekken endagelijkstoegang tot mij en de groep via chat/walkie talkie (Voxer).

Investering: €555,-/maand of € 6105/jaar volledig betaald (een maand gratis!)

IMG20210725090625.jpg

Mastermind for radical change from within

This program is aimed at shifting your energy, your mindset and uncovering+healing inner blocks. If you're truly ready to take the reigns and make the u-turn, click here to fill out an application for a discovery call.
This program consists of one 1:1 online session, biweekly online group calls and daily access to me and the group through chat/walkie talkie (Voxer).

Investment: €557,-/month or €6105/year paid in full (one month free!)

bottom of page