Privacy Verklaring

Wellness in Mind, gevestigd aan Hinsbrig 24, 6351 GX te Bocholtz,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
https://www.wellness-in-mind.com/ , Hinsbrig 24, 6351 GX Bocholtz

+31 6 10168237, wellnessinmind@mail.com

 

Kinga de Wit is de Functionaris Gegevensbescherming van Wellness in Mind. Zij is te bereiken via bovenstaande contactgegevens.

 

Persoonsgegevens die ik verwerk:
Wellness in Mind verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden t.b.v. de diensten en een juiste dossiervoering.
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats en -tijd (in geval van een reading)
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Gegevens over jouw activiteiten op deze website

 

Deze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan alsjeblieft contact met me op via wellnessinmind@mail.com, dan verwijder ik deze informatie.


Wellness in Mind verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling 
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Om de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
- Om persoonsgegevens te verwerken waartoe ik wettelijk verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte. 

 

Geautomatiseerde besluitvorming:

Wellness in Mind neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Wellness in Mind) tussen zit. 

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:

Afhankelijk van de soort dienst worden je gegevens minimaal 3 maanden (readingen) tot maximaal 20 jaar (medische gegevens) bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Wellness in Mind verstrekt nooit informatie aan derden over de inhoud van de behandeling zonder dat je daar schriftelijk toestemming voor hebt gegeven en hanteert hierin de gedragscodes van de beroepsverenigingen het NIP en de CAT. Wellness in Mind deelt jouw persoonsgegevens uitsluitend op jouw verzoek en/of alleen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichtingen. Wellness in Mind gaat ervan uit, dat deze bedrijven/artsen vertrouwelijk met jouw gegevens omgaan en eenzelfde niveau van beveiliging van jouw gegevens kunnen waarborgen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, waar ik gebruik van maak:
Wellness in Mind gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wellness in Mind gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 
Klik voor een toelichting hier.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Wellness in Mind en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar wellnessinmind@mail.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik zal zo snel mogelijk reageren op jouw verzoek, maar in ieder geval binnen vier weken.

Wellness in Mind wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link

Hoe ik persoonsgegevens beveilig:
Wellness in Mind neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan alsjeblieft contact op via wellnessinmind@mail.com

Laatste update: 01-01-2022