top of page

Privacyverklaring

Wellness in Mind, gevestigd aan Hinsbrig 24, 6351 GX te Bocholtz,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
https://www.wellness-in-mind.com/ , Hinsbrig 24, 6351 GX Bocholtz

+31 6 10168237, wellnessinmind@mail.com

 

Kinga de Wit is de Functionaris Gegevensbescherming van Wellness in Mind. Zij is te bereiken via bovenstaande contactgegevens.

 

Persoonsgegevens die ik verwerk:
Wellness in Mind verwerkt je persoonsgegevens je gebruik maakt van onze diensten.

Een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden tbv de diensten en een juiste dossiervoering.
- Voor- en aanvragen
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats en -tijd (in het geval van een lezing)
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- Emailadres
- Gegevens over jouw activiteiten op deze website

 

Deze website en/of dienst heeft niet de intenties te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. hebben van ouders van voogd. Ik kan echter niet controleren van een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan alsjeblieft contact met me op via wellnessinmind@mail.com, dan verwijder ik deze informatie.


Wellness in Mind verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling 
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Om de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
- Om persoonsgegevens te verwerken waartoe ik verplichte ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte. 

 

Geautomatiseerde besluitvorming:

Wellness in Mind neemt niet op basis van verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om gesprekken die zijn genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Wellness in Mind) tussen zit. 

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:

aanhang van de dienst dienst je gegevens minimaal 3 maanden (readingen) tot maximaal 20 jaar (medische gegevens) bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Wellness in Mind verwerkte informatie aan derden over de inhoud van de behandeling zonder dat schriftelijk vastgelegde wijzigingen van de beroepsverenigingen de NIP en de CAT. Wellness in Mind deelt jouw persoonsgegevens uitsluitend op jouw verzoek en/of alleen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een aanvankelijke wettelijke verplichting. Wellness in Mind gaat ervan uit, dat deze bedrijven/artsen hetzelfde met jouw gegevens werken en een niveau van beveiliging van jouw kunnen gegevens opnemen.

 

Cookies, van productie technieken, waar ik gebruik van maak:
Wellness in Mind gebruikte, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wellness in Mind gebruikte cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen worden veroorzaakt. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te kunnen werken. Daarnaast zullen we cookies die uw surfgedrag uitvoeren plaatsen we op gemaakte inhoud en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al aan deze cookies en hebben wij uw wensen voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen._cc781905cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_
Klik voor een toelichting hier.

Gegevens inzien, aanpassen van verwijderen: 
Je het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren van te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toekomstige gegevensverwerking in te trekken van bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Wellness in Mind en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat bevat dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou hebben van een ander, door jou ontworpen organisatie, te sturen._cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5f58d_
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van je persoonsgegevens van verzoek tot intrekking van je toestemming van bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar wellnessinmind@mail.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machineleesbare zone, de strook met nummers inclusief het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik zal zo snel reageren op jouw verzoek, maar in ieder geval binnen vier weken.

Wellness in Mind wil je een mogelijkheid bieden om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze koppeling

Hoe ik persoonsgegevens beveilig:
Wellness in Mind neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed zijn of er opbrengsten van misbruik, neem dan alsjeblieft contact op via_cc1978-5cde-bb3b-136bad5cf58d_wellnessinmind@mail.com

Laatste update: 01-01-2022

bottom of page