OldPain2Go®

Minder pijn, meer vrijheid

"Als je door een gesprek van 10 minuten magischerwijs en blijvend bevrijd wordt van 18 jaar rugpijn, dan wéét je dat er méér mogelijk is. En nu is het mijn missie om zo veel mogelijk mensen van deze mogelijkheden bewust te maken en, waar mogelijk, te helpen."

 

- Kinga de Wit - 

Je kunt bij Wellness in Mind o.a. terecht voor:

  • Chronische lichamelijke pijn 

  • Andere chronische klachten

  • Onbegrepen lichamelijke klachten

  • Pijn door een gediagnosticeerde lichamelijke aandoening

Je lichaam heeft een boodschap voor je. Chronische pijn ontrafeld...

 

Heb je last van chronische pijnklachten? Of worstel je met andere vervelende aandoeningen, zoals hooikoorts, eczeem, allergieën of vermoeidheid?

Dan heb je waarschijnlijk al veel geprobeerd om van de klachten af te komen. Je hebt talloze artsen bezocht en bent iedere keer teleurgesteld geraakt. Je voelt je onbegrepen en hebt misschien wel veel moeten opgeven. Ondanks het vechten, proberen en doorzetten, heeft niemand je nog echt en voor langere tijd kunnen helpen.

Zo goed als het gaat, heb je met je klachten om leren gaan. Misschien gebruik je zware medicatie, heb je andere vormen van pijnbestrijding geprobeerd of zijn er allerlei chirurgische ingrepen gedaan. Met alle gevolgen van dien, maar zonder het gewenste, duurzame resultaat.

Geloof me, ik weet precies hoe dat voelt! Ik heb zelf het grootste deel van mijn leven te maken gehad met allerlei chronische klachten: lage rugpijn, vermoeidheid, migraine en hoofdpijn, allergieën, fibromyalgie. Sinds mijn 30e is dit echter verleden tijd! Ik heb mijn klachten op kunnen lossen. En wetende dat dit KAN, heb ik me erin verdiept, geschoold en veel ervaring opgedaan met het werken met mensen met chronische pijnklachten.

 

Ik weet hoe het is om maanden- of zelfs jarenlang geteisterd te worden door chronische klachten. Zulke klachten hebben vaak een enorme impact op ons dagelijks leven en welbevinden. Je bent daarvoor waarschijnlijk, na uitgebreid onderzoek en behandeling binnen het medisch en alternatief circuit, doorverwezen naar een revalidatiecentrum. Hier heb je geleerd hoe met de klachten om te gaan, welke factoren er een positieve danwel negatieve invloed op hebben en de beperkingen te accepteren. In het geval van een chronische ziekte en blijvende lichamelijke beperkingen is een multidisciplinair traject inderdaad heel nuttig en belangrijk. Maar het doel van zo'n traject is niet pijnbestrijding of -vermindering.​​

Ondanks alles wat je tot nu toe hebt geprobeerd, is er waarschijnlijk één ding dat je nog niet gedaan hebt: je lijf aan het woord laten!

Met OldPain2Go® leer je de boodschap die je lijf voor je heeft te ontrafelen en te veranderen of zelfs te verwijderen! Als een bericht eenmaal afgeluisterd en duidelijk is, hebben we hem immers niet meer nodig, nietwaar? 

"OldPain2Go® staat aan de vooravond van een revolutie in hoe oude pijn-berichten drastisch kunnen worden verminderd of verwijderd, in plaats van gehanteerd." - Steven Blake, bedenker van de OldPain2Go® methode - 

 

Wekelijks leren honderden mensen wereldwijd via deze methode écht naar hun lichaam te luisteren en grip op hun klachten te krijgen. OldPain2Go® maakt gebruik van diverse gesprekstechnieken, die het natuurlijk herstelmechanisme van het lichaam aanspreken. De practitioner fungeert hierbij als vertaler. Met de persoonlijke en professionele ervaring van de hulpverlener wordt het mogelijk voor je om het verhaal achter je klachten te begrijpen en op te lossen.​

Want, chronische pijn hoeft niet levenslang te zijn!

Aangezien het hier gaat om gesprekken, is behandeling mogelijk zowel in de praktijk als online, in de talen Nederlands en Engels. Dus de belangrijkste vraag is...

Wat kan dit voor jou betekenen?

Als je bereid bent om naar je klachten te kijken als naar een leermeester, dan zal er een wereld voor je open gaan! Je zult je lichaam (nog meer) gaan waarderen en beseffen hoe belangrijk het is om te luisteren naar de fluisteringen van je lijf, zodat het niet naar je hoeft te schreeuwen. Je gaat inzien hoe belangrijk het is om authentiek jezelf te zijn, te leven vanuit jouw waarden en vertrouwen en in verbinding met je lichaam. Nooit meer vechten...jezelf niet meer afwijzen...

Stel, je hebt last van je rug. In gesprek blijkt, dat je zware emotionele, financiële en/of psychische lasten met je meedraagt. Je lichaam wil je erop wijzen, dat je "niet zo zwaar aan zaken moet tillen" en meer vertrouwen mag gaan hebben in jezelf en het leven.

Of stel, je bent gediagnosticeerd met fibromyalgie. Ondanks de verschrikkelijke pijn ga je maar door, door, dóór. Je laat je door niets en niemand afremmen. Maar wat nu als "het iets rustiger aan doen", precies is wat je lichaam eigenlijk graag van je wil?

Maar wat nu als je al rustiger aan bént gaan doen? Je hebt adequate actie ondernomen door de signalen van je lichaam serieus te nemen, bent naar de dokter geweest, hebt je laten onderzoeken en, indien mogelijk, laten diagnosticeren. Je hebt therapieën gevolgd, tijd, moeite en geld geïnvesteerd en misschien begrijp je zelfs heel goed wat je lichaam te vertellen heeft! Maar de pijn is er nog steeds... Wat dan?

 

In dat geval is het vaak nodig om het pijnprogramma te updaten.  Je systeem moet als het ware nog het seintje krijgen dat het "brandalarm" uitgeschakeld kan worden.

Meer voorbeelden kun je vinden op mijn blog-pagina.

Samen gaan we de redenen achter je pijn/klachten ontrafelen. Je krijgt zicht op het waarom van de klachten en wat je lichaam je wil vertellen. We gaan vervolgens communiceren met dat deel van je systeem dat verantwoordelijk is voor de aanhoudende pijn. We laten dat deel vervolgens opnieuw evalueren in hoeverre het nodig is om de pijn(intensiteit) te behouden en of het veilig is om de pijn te verminderen of misschien zelfs helemaal weg te halen!

 

We pakken het probleem dus bij de bron aan, waardoor het resultaat ook blijvend is. Als een voicemailbericht eenmaal afgeluisterd en verwijderd is, is -ie immers echt weg! Zo werkt dat hier ook.

 

OldPain2Go® is geschikt voor (pijn)klachten, die al lange tijd bestaan (minimaal 3 maanden) en voldoende lichamelijk onderzocht en gediagnosticeerd zijn. Zorg er dus altijd voor, dat je op fysiek vlak "uitbehandeld" bent en men je niets meer aan kan bieden dan het onderdrukken van de pijn (met bijvoorbeeld pijnstillers) of ermee om leren gaan voordat je je aanmeldt.

Kan dit ook voor jou werken?

Garanties zijn er uiteraard nooit. En als je al lange tijd pijn hebt en vanalles geprobeerd hebt om er vanaf te komen, dan kan ik me goed voorstellen, dat je sceptisch bent. Dat zou ik ook zijn, ware het niet, dat ik al bijna 10 jaar pijnvrij ben nadat ik 18 jaar door lage rugpijn geteisterd ben na een val van een schommel. Ware het niet, dat ik, nadat een dokter me zei, dat ik fibromyalgie had, direct mijn leven volledig omgegooid heb en sindsdien bijna nooit meer klachten van dien aard ervaar (tenzij ik echt te ver doordraaf). Ware het niet, dat mijn chronische vermoeidheid te maken bleek te hebben met voedings-gerelateerde oorzaken en ik deze ook onder controle heb gekregen. Ware het niet dat ik 18 jaar geleden mezelf bevrijd heb van chronische hoofdpijn en migraine.

 

Deze en andere ervaringen op persoonlijk en professioneel gebied vormden voor mij de drijfveer om anderen, die met soortgelijke klachten te maken hebben, te helpen. 

Wat belangrijk is om te weten, is dat pijn normaal gesproken een waarschuwingsfunctie functie heeft. Dit is erg handig op het moment dat er sprake is van een probleem, bedreiging of (potentiële) schade. Pijn zorgt ervoor dat we het probleem goed inschatten en adequate actie ondernemen. Hoe erger de pijn, hoe urgenter het voor ons aanvoelt om naar de dokter te gaan en het probleem te laten onderzoeken.

Echter, wanneer we voldoende actie hebben ondernomen en het probleem verholpen en geheeld is of wellicht nooit meer weg gaat en er niks meer gedaan kan worden dan pijnbestrijding, dan is het moment gekomen dat OldPain2Go® kan helpen - zelfs als niets anders tot dan toe gewerkt heeft.

 

Uiteraard geldt ook voor deze werkwijze, dat deze niet bij iedereen (even goed) werkt. Geen enkele methode of therapie doet dat. In dit geval spelen persoonlijke factoren hierin een grote rol. Ik probeer hier zo veel als mogelijkvan tevoren rekening mee te houden.

Wat kun je verwachten?

Op de site van OldPain2Go® kun je allerlei informatie, uitleg en video's vinden. Ik nodig je van harte uit om hier een kijkje op te nemen. De site is in het Engels.

Is het veilig?

Je vraagt je misschien af of het wel veilig is om pijn uit te schakelen? Ik kan je hierin gerust stellen... 

 

* Ten eerste zal ik OldPain2Go® nooit toepassen bij klachten die medisch nog onvoldoende onderzocht zijn en waarbij de pijn fungeert als waarschuwingssignaal en je tot actie probeert aan te sporen.

* Ten tweede werkt deze methode via het natuurlijke herstelmechanisme van het lichaam in combinatie met je eigen onderbewustzijn: hetzelfde mechanisme dat verantwoordelijk is voor je in leven houden, je hartslag, de werking van je longen, de cellen en alle andere biochemische processen in je lijf. Het enige dat we samen gaan doen, is je onbewuste laten weten, dat de boodschap aangekomen is en/of dat de pijn je meer kwaad dan goed doet op dit moment. Je onbewuste weegt de voor- en nadelen vervolgens af en zal je veiligheid altijd voorop stellen. Als er een reden is, van welke aard dan ook, om de pijn te behouden, dan zal je onbewuste de pijn niet weghalen. Je in leven houden, is namelijk zijn belangrijkste taak!

* Ten derde maken we het pijnlijke gebied weer vrij voor nieuwe signalen, in tegenstelling tot wat pijnstillers en pijnbestrijding doen. Dit is ook veiliger dan de oude pijn te laten voortduren en daardoor mogelijk een nieuwe waarschuwing te missen. Dit gebied wordt dan ook niet verdoofd, maar wordt juist vrij gemaakt om weer met je te kunnen communiceren.

Disclaimer

Wekelijks verlaten wereldwijd honderden mensen pijnvrij de praktijken van practitioners die getraind zijn in de OldPain2Go® methode. Hoewel de meeste mensen baat hebben bij de behandeling, zijn de resultaten heel persoonlijk en er kunnen daarom geen garanties gegeven worden.

 

Ook is het belangrijk om te vermelden, dat er geen artsen verbonden zijn aan de praktijk van Wellness in Mind en dat er niet getracht wordt je te genezen van eventuele aandoeningen of ziekten. De focus ligt op klachten die geen waarschuwingsfunctie (meer) hebben. Het is daarom van essentieel belang om de klachten medisch uitgezocht te hebben alvorens je aan te melden. Blijkt er (alsnog) sprake te zijn van een medische reden voor de klachten, dan zal verder onderzoek door een arts nodig zijn.

 

De dienstverlening van Wellness in Mind is complementair van aard en dient uitsluitend ter ondersteuning van eventuele medicamenteuze of reguliere medische behandeling ingezet te worden. Hoewel het kan vóórkomen dat je na een consult geen behoefte meer hebt aan het nemen van pijnstillers, word je ten allen tijden dringend verzocht om hierover te overleggen met je behandelend arts.

Wat gebeurt er na de sessie?

Tijdens de sessie voel je meestal al verbetering. Soms gaat het proces daarna nog door of maken we een plan van aanpak om aan de slag te gaan met het geleerde.

Het kan echter best uitdagend zijn om de boodschappen, die je ontvangt om te zetten in gepaste actie. Bijvoorbeeld als we erachter komen dat je klachten met een traumatische ervaring te maken hebben. Of dat je uitgenodigd wordt om beter voor jezelf op te komen, terwijl je dit niet gewend bent te doen en misschien wel heel erg spannend vindt. Toch vraagt je lijf hierom. Je bepaalt uiteraard zelf wat je hiermee doet. Mocht je hier hulp bij nodig hebben en graag meer willen leren op het gebied van "vriendschap sluiten met je lijf" en het echt leren begrijpen, dan kan ik je enkele gesprekken aanbieden vanuit mijn praktijk. We gaan dan samen aan de slag om je communicatie met je lichaam te verbeteren en te (leren) doen wat het van je vraagt. Dit alles is erop gericht om jou de regie en vrijheid weer terug te geven. 

Hoe hebben anderen een sessie OldPain2Go® bij Wellness in Mind ervaren?

Voor meer reviews, zie de pagina met recensies.

 

Investering

Een standaard sessie OldPain2Go® bij Wellness in Mind duurt 2 uur en kost €160,-. Hierin wordt veel aandacht besteed aan uitleg over de werking van het lichaam en de rol die je mindset hierin speelt, bewustwording, het maken van een plan van aanpak en natuurlijk de techniek zelf. Consulten bij Wellness in Mind komen niet in aanmerking voor vergoeding door verzekeraars en kunnen voldaan worden middels pin, overschrijving of contant.

Aanvragen

Je kunt een afspraak maken door me een email te sturen. Ik kom graag met je in contact, zodat we snel wat in kunnen plannen!